<p><p><strong>KISACA;</strong><strong>”31 Aralık 2017 Sonu itibarıyla, kademeli olarak tüm perakende satış yapan -3100 sayılı yasaya tabi- mükellef, yazarkasalarını yeni nesil yazarkasa-Pos cihazları ile değiştirildi..”</strong>Gelir idaresi Başkanlığı tarafından Yeni Nesil Yazarkasa zorunluluğu için kademeler  <strong>2014 yılı</strong> satışları/brüt iş hasılatı’na göre belirlendi. Bune göre:<br />150 bin liranın altında olanlar için 01.01.2017 tarihinde,<br />150-500 bin lira arasında olanlar için 01.10.2016 tarihinde geçecek.<br />500 bin-1 milyon lira arasında olanlar için 01.07.2016 tarihinde geçti.<br />1 milyon liranın üzerinde olanlar için ise 01.04.2016 tarihinde başladı..<strong>YAZAR KASA</strong>: Gelir idaresi bunlara “Ödeme Kaydedici Cihaz” diyor. Temel özelliği Yazarkasa fişi denilen mali belgeyi vermek olan  belli bir sınırın altında “800 TL” fiş kesme yetkisine sahip bildiğimiz yazarkasa..<strong>POS;</strong> İngilizce “Point Of Sale” yani ‘Satış Noktası’ tanımının baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Kredi kartından tahsilat yapan ve yaptığı tahsilatı bankada tanımlanmış bir hesaba aktaran tüm cihazlara POS (EFT/POS) adı veriliyor.<br />Bunlardan bankaya aktarımı, herhangi bir kablo bağlantısı kullanmadan, dağdan- bayırdan, kapıdan- masadan bir telefon sim kartı ile yapabilenlere MOBİL POS deniliyor.Sabit bir internet bağlantısı ile bağlı olanlara SABİT POS ismi veriliyor.  Sabit Pos ile Mobil Pos arasındaki tek fark Mobillerin internet erişimini GSM üzerinden yani bir sim kart (M2M kart ya da data kartı ) aracılığı ile yapıyor olması.<br /><em><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Bir tüyo:</strong> </span>Satın alacağınız Yeni Nesil OKC, Sadece Sabit çalışabilir. Sadece Mobil çalışabilir ya da istenildiğinde Sabit istenildiğinde de Mobil Çalışabilir.. Sadece sabit olarak çalışanların fiyatı nispeten daha ucuz. Ancak bu tür cihazları gerektiğinde mobil olarak kullanamazsınız! Satıcınıza cihazın bu özelliğini mutlaka sorun!.<br /></em><strong>YENİ NESİL YAZARKASA-POS:</strong> Üstte belirtilen Sabit ya da Mobil POS’ların Yazarkasa ile birleştirilmiş şeklini ifade ediyor. Mobil olduğu gibi Sabit de kullanılabiliyor. Yeni Nesil Yazar Kasa dışında ‘Akıllı Yazar Kasa ya da Genel olarak, ‘Yeni Nesil ÖKC’ (ÖKC:Ödeme Kaydedici Cihaz) olarak tanımlanıyor.<br /><strong>VERA DELTA</strong> bu tür yeni nesil ödeme kaydedici  cihazların Dünya’da üretilen ilk örneği.<br />MT Teknoloji tarafından üretilen ve Dünyada ilk kullanılan model olan<strong> ‘VERA DELTA'</strong> yazılımı ve cihaz prototipi uzun bir AR-GE faaliyetinden sonra tamamen Türk mühendisler tarafından ve yerli teknoloji kullanılarak üretildi.Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararıyla; tüm yazarkasa ve pos cihazları 2017 Aralık ayı sonuna kadar Yeni Nesil ‘Yazarkasa-Pos’ cihazları ile değiştirilmiş olacak.<br />Gelir İdaresi Başkanlığı  bu değişimi bilindiği gibi iki kademede yürürlüğe koydu..Bu zorunlu değişimde öncelik, perakende satış yapan işletmelerin kullandığı MOBİL-POS cihazlarına verildi.<br />1 OCAK 2014 tarihi itibarıyla yukarıda sözü edilen ‘Perakende satış yapmakta olup faaliyetlerinde Mobil-Pos kullananlar (kapıda, masada kredi kartından tahsilat yapanlar)  mobil poslarını iptal ettirdiler ve Yeni nesil Yazarkasa-Pos cihazları kullanmaya başladılar.Bu statüde olup halen klasik Pos cihazlarını kullanmaya devam edenlere Maliye, eski Poslarla kesilen her bir fiş için 1000 TL’den başlayan ‘Özel Usulsüzlük Cezası kesiyor. (***) (Maliye bu fişleri bankalardan talep ettiği ekstrelerdeki bazı parametrelerden kolaylıkla tespit ediyor.) Geçtiğimiz dönemde özellikle büyük şehirlerde bir çok işletme ne yazık ki bu cezalarla tanışmış oldu..1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni işyeri açanlar, işyeri devir alanlar ve yazar kasalarının ‘mali hafızası’ dolanlar da Yeni Nesil Yazarkasa-Pos cihazlarını almak zorunda olan kesim olmuştu.<strong>”Bu güne kadar 3100 sayılı yasaya tabi perakendeci işletmelerin kullandığı tüm Mobil POS’lar zorunluydu. 2017 sonunda tüm yazarkasalar zorunlu hale geldi.</strong><br />Yeni nesil Yazarkasa-POS kullanmak tercihe bağlı bir seçenek değil. Ticari faaliyetinde Yazarkasa kullanan herkes 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yeni nesil yazarkasa kullanmak zorunda.<br /><strong>Şimdi Gelelim 10 soruda Yeni Nesil OKC konusuna..</strong><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru 1: Yeni Nesil Yazarkasa -POS cihazı nedir?  (*)</strong></span><br />Yeni Nesil ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) denilen yeni ‘Yazarkasa-POS’lar,  bildiğimiz klasik masa üstü yazar kasaların, yine bildiğimiz Banka POS cihazları ile birleştirilmiş olan yeni versiyonudur. Türkiye’de, gelişen bankacılık ve iletişim teknolojileri sayesinde bir çok yeni yetenekle donatılmıştır. Bu cihazlar artık sadece bir yazarkasa değil, üzerine geliştirilmekte olan uygulamalarla işletmelerin bir çok ihtiyacını hızlı ve pratik yöntemlerle çözecek olan yüksek teknoloji ürünü aygıtlardır. (Yani yazar kasa ve Pos’ özelliklerini bir arada barındıran IP tabanlı bir bilgisayardır.)<br />Başlangıçta, diğer Mobil POS cihazlarından en temel farkı, Banka – Bilgi fişi ile birlikte “Yazar Kasa Fişi” veriyor olmasıdır. Ayrıca, bir faturaya ait tahsilat yapıldığında ise sadece bilgi fişi verebiliyor olmasıdır. (Böylece çifte vergilendirme durumu ortadan kalkar.)<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru 2: Bütün </strong></span><strong><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”>Mükellefler almaya mecbur mu? Bu Ekonomik sıkıntıda haksızlık değil mi?</span><strong><br /></strong></strong>Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan araştırmalara dayanarak, bir yazar kasanın sağlıklı kullanım ömrünün 3 yıl olduğunu kabul ediyor.  11 Nisan 2012 tarihinde yayınladığı 69 Nolu tebliğde, mükelleflere bu eskitme süresini vererek 2016 sonunda, yani yaklaşık 5 yıla yakın bir süre sonra Yeni Nesil OKC’lere geçileceği konusunda onları uyarıyor. 2012 Nisan’ında ‘GİB’ demek istiyor ki; “Eski tip yazar kasanızı bu gün dahi almış olsanız bunu kullanmanız için size 5 yıl süre veriyorum. Bu süre sonunda bu yazar kasa eskidiğinde artık onu yeni nesil ile değiştirmelisiniz.<br />Bu durumda Gelir İdaresinin vicdani bir sorumluluğu kalmamış oluyor.<br />2014 Başında önce toplam kullanıcı sayısının %5 kadarını oluşturan Mobil kullanıcıların geçişini sağlıyor. 2015 2015 sonrası hafızası dolanları ve yeni iş yeri açanları da zorunlular arasına alıyor. (Aslında bu zorunluluk da mükellefi korumak için uygulanıyor. Çünkü açıklanan terminlere göre satın aldıkları eski sistem yazar kasaların bir yıl sonra atıl hale gelmesi kaçınılmaz.(İlgili Tebliğler>> <a href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130629.htm” data-mce-href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130629.htm”>1 Ekim 2013’e uzatımıştı)</a> -(orijinal tebliğ>>)-<a href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=ASnTgLJetFu2UXdr&type=teblig” data-mce-href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=ASnTgLJetFu2UXdr&type=teblig”>Bkz: 15.06.2013 tarihli tebliğ</a> )<strong>Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Yönetim bu işi neden yapıyor;<br /></strong>Gelir idaresi;<strong><br /></strong></p><li>Hem Ulusal vergi kaybını önleyerek <strong>vergi oranlarını aşağı</strong> çekebilmek,</li><li>Hem de ölçülebilir bir Ekonomik Sistem yaratarak ekonomiyi verimli hale getirebilmek ve<strong> ulusal zenginleşmeyi sağlamak</strong>,</li><li>Hem tahsilat konusunda gittikçe artan zaman ve kaynak kaybına neden olan ve iş yerlerinin masalarında yer bırakmayan, hem de onları bankaların komisyon kölesi haline getiren <strong>POS kaosunu ortadan kaldırmak</strong> amacıyla 20 -30 yıldan bu yana teknolojinin uygun hale gelmesini bekledi.</li><br />
<p>Üstelik yeni nesil cihazların sahibi esnaf olacağından, bu yeni durumun bonusu da üretenin, satanın komisyon giderlerinin<strong> azalması</strong> <strong>sonucunu</strong> doğuracaktı..<br />2008 Yılında düğmeye basıldı ve GİB, nasıl bir cihaz istediğini bildirir metni kendi sitesinde yayınladı. ve talebini üreticilere duyurdu.Yazarkasa sektöründe lider konumda olan bir çok marka “Türkiye’de böyle bir şey ne üretilir ne de uygulanabilir!” yaklaşımı ile tabiri caiz ise kulaklarının üzerine yattılar.. Oysa 2001 krizinden sonra hem bankacılık altyapısı, hem internet alt yapısı hem de yazılım birikimi buna uygun hale gelmişti.MT HOLDING, GİB’in bu talebini ciddiye aldı ve Bankacılık yazılım dünyasının uluslararası aktörlerinden, Visa ve Master Card’ın dünya çapındaki 7 yetkili yazılım firmasından biri ve yine bir Türk firması olan CORDIS  ile çalışmalarına başladı. Dolayısıyla ilk üretilen ve uygulamaya ilk geçme başarısını gösteren cihaz VERA DELTA oldu.VERA DELTA’nın testleri başarı ile geçmesi ve ilk uygulamalarının başarı ile çalışması sonrası GİB’de geçiş takvimini açıkladı. VERA ilk GSM testlerini TURKCELL, ilk bankacılık testlerini de DENİZBANK ile gerçekleştirdi. (Şimdi tüm operatörler ve tüm bankalarla çalışıyor)Eski yazarkasa döneminin liderleri, GİB’in konuya yönelik ciddiyetini kavrayınca hızla üretime geçme teşebbüsünde bulundular. Ancak bir miktar geç kalmışlardı. Açıklanan ve mobil kullanıcıları kapsayan takvim içerisinde değil pazarda olma, cihaz ve yazılımı test ortamına alma imkanları bile yoktu..<br />GİB’e “haksız rekabet” feveranları ile baskı yapıldı. GİB Kayıtsız kalamadı ve VERA dışında üreticilere, henüz cihazları bile ortada yokken fatura kesme, satış yapma izni verildi. Alel acele cihazlar üretildi. POS cihazı ve yazarkasa anakartı birer kablo ile birbirine bağlandı ve Yazarkasa-POS oluşturuldu.<br /><em>(Bu yüzden alacağınız cihazın satıcısına, Vera, Luca, Omni, Dia, Micron, Retiva, Eczanem, Marketim, daha onlarca, market, otopark ve restoran yazılımı ile entegre olabiliyor mu?” diye sorun.. Bu soruya yarın, öbürgün, az kaldı.. Haftaya!.. diye cevap veriyorlarsa satıcınız bir VERA satıcısı değildir..)</em>’VERA’ Mobil Kullanıcıların zorunlu dönemiyle başlayan kısa sürede 100 bine yakın esnafın masasının üzerindeki yerini alarak Yeni Nesil Yazar kasa’ nın temel marka adı oldu. Süreç içerisinde yaptığı güncelleme ve optimizasyon çalışmalarıyla sorunlarını gidererek, bu gün sahada çalışan en stabil, en sorunsuz ve en çok tercih edilen yeni nesil yazar kasa haline gelmeyi başardı. MT Sistem, özverili servis bayileri ile birlikte VERA’yı “Sana Yağı” örneğinde olduğu gibi, Yeni Nesil Yazar kasa’nın Marka Tanımı haline getirmeyi başardı. Bu gün Yeni Nesil Yazar kasa yerine Diğer cihazlara da VERA denmesinin zemininde bu zorlu süreç bulunmaktadır.Başlangıçta sadece Perakendeci olup Seyyar POS kullananlar zorunlu tutuldu.  Ancak ticari faaliyetlerinde sadece <strong>’masaüstü sabit yazarkasa</strong>’ kullananlar da mevcut yazar kasaları yerine isterlerse hemen bu yeni nesil yazar kasaları kullanmaya başlayabildiler. Zira yeni nesil ÖKC’ler hem sabit hem mobil yazarkasa ve EFT/POS olarak işlev görebiliyordu.Ancak bu grup 2015 Yılı sonuna kadar ‘kademeli olarak’ yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına geçirilecek. Tabi zorunlu olmasa da ‘Yeni nesil Yazar Kasa’ların ‘Temassız Kart’ okuma, Cep telefonundan ödeme alma, istediğin banka ile çalışma özgürlüğü, dilediğinde sabit dilediğinde mobil olabilme yeteneği gibi <strong>’gelir arttırıcı'</strong> avantajlarını göz önünde bulundurmak gerekir.<br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>DİKKAT!</strong> </span>Alacağınız cihaz mutlaka Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı, tebliğe uygun, lisanslı olmalıdır.  Türkiye sathında bu gün 100 bine yakın mükellef  tarafından aktif olarak kullanılmakta olan ve kullanıcı sayısı en hızlı artan,  içerisinde çok sayıda banka yazılımı çalışır halde bulunan (Yani sabit ya da mobil olarak <strong>Tüm kredi kartlarından tahsilat yapabilen</strong>) ilk ve en deneyimli cihaz VERA DELTA’dır. Üzerinde Otopark programı, Eczane Programı, Market ve Restoran programları, RETİVA gibi her derde deva programlar işletilebilen, Omnis, VEGA, DİA, LUCA gibi gelenekselleşmiş programlara entegre çalışabilen tek cihaz  <strong>MT Teknoloji</strong> tarafından üretilen <strong>VERA</strong>’dır.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru3:  Mobil POS kullananların hepsi 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bu cihazlarının yerine Yeni Nesil OKC mi almak zorunda mıydı?</strong></span>Ticari faaliyetlerinde Seyyar POS kullanan perakendeci işletmeler, bu seyyar Pos’ların yerine istisnasız olarak ‘Yeni Nesil OKC’ kullanmak zorunda. Bu süre birkaç kez uzatıldıktan sonra kesinleşti. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi gazetede yayınlanan 3100 sayılı kanuna dair 69 ve 70 No’lu tebliğleri bu durumu açıkça belirtiyor.<br /><em>Konu ile ilgili tebliğler için Bakınız<strong> <a href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-7.htm” data-mce-href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-7.htm”>Tebliğ 69</a>,   <a href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120606-5.htm” data-mce-href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120606-5.htm”>Tebliğ 70</a>.</strong>  </em>Ayrıca 406 no’lu tebliğ <em>”Self-servis ve masada yemek hizmeti veren işletmeler gibi iş yerlerinde müşteriye, sipariş ettiği ürünleri takip etmesi ve alması için verilen belgeleri üreten takip cihazlarının, yapılan satışa ilişkin olarak yalnızca ödeme kaydedici cihaz tarafından otomatik olarak iletilecek bilgilere göre (elle giriş yapılmaksızın) fiş</em> üretecek<em> nitelikte olması gerekmektedir.”</em> diyor. bakınız<em> <strong><a href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120606-5.htm” data-mce-href=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120606-5.htm”>406 no’lu tebliğ.</a><br /></strong></em>Hemen belirtelim ki, restoranların, iç işleyişlerinde sipariş için kullandıkları Omni ve Micros, VEGA, Dia markalı ürünler ile VERA’nın entegrasyonu sağlanmış durumdadır. Ayrıca VERA’nın kendi yazılımcıları tarafından üretilen, esnek mimari, hızlı kurulum ve yerinde servis güvenceleri ile sektöre sunduğu, Restoran, Büfe, Kafe. Market, otopark ve biletleme yazılımları, gerekli olan her türlü donanım ürünleri ile birlikte set olarak da sunulmaktadır. Bu cihazlara sahip restoranlar, masadan – mutfağa siparişlerini yine aynı cihazlarını kullanarak alabilir bununla birlikte masada kartlı, ticket ya da nakit ödemeyi VERA ile yapabilir durumdadırlar.Neden <strong>sadece VERA</strong> sorusunun cevabı için 10 No’lu  cevabı okuyunuz.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru4: Değiştirilmesi zorunlu tutulan Mobil POS’u daha net tanımlar mısınız?</strong></span><br />Kredi kartı ile tahsilat yapan ve ‘kablosuz olarak elde taşınan’ tüm POS cihazları MobilPOS olarak tanımlanır. İster restaurant olsun, ister sucu, tüpçü, yol kenarı otoparkçı olsun, ister müşterisinden masada ya da kapıda ödeme alan ‘yazarkasa mükellefi’ herhangi bir kurum olsun, bu işlemleri yaptığı cihaz Mobil POS cihazı’dır. Şayet kurum 3100 Sayılı Kanun’a tabi ise, yani bir yandan perakende satış yapmakta ise mobil tahsilatları için bu cihazı alması zorunlu tutuluyor. Toptan satış yapan ve Mobil EFT/POS cihazı kullanan kuruluşlar, şayet ticari hayatlarının herhangi bir döneminde yazarkasa kullanmamışlar ise şimdilik zorunlu değiller. 31 Aralık 2017 ‘ den sonra zorunlu olacaklar. Bu tarihi Gelir idaresi Başkanlığı Tebliğ edecek. Bununla birlikte, işlerini son derece kolaylaştıracak olan bu cihazı şimdiden almalarında bir sakınca bulunmuyor.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong><strong>Soru5: </strong>Bu işin sahibi, patronu kim?</strong></span><br />İşin patronu Gelir İdaresi Başkanlığı.. Yani MALİYE..<br />Klasik Yazarkasa’ların Türkiye’de 1984 yılında kullanıma başlanmasından itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı<strong> ‘vaka raporlarını</strong>’ biriktirerek bunların yerine hem kendisinin hem de mükellefin işini kolaylaştıracak daha akıllı cihazların formatını çizdi. Gelişen teknoloji ve bankacılık altyapısı bu isteğine izin verir hale geldiğinde talebini internet sitesinde ‘Resmi Tebliğ’ olarak yayınladı.<br />Son olarak, Yeni Nesil ÖKC’ler Ekonomi Koordinasyon Kurulu direktifleri kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gündeme alındı. 2008-2010 Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı ile yürürlüğe konuldu. 3100 sayılı kanunda değişiklik yapan 69 ve 70 nolu tebliğlerle süreçler düzenlenerek son halini aldı.<br />Gelir İdaresi Başkanlığı, 2008 yılında istediği bu cihazın özelliklerini resmi sitesinde yayınlayarak yerli yabancı üreticilere “Böyle bir cihaz istiyorum, yapabilen getirsin test edeyim, onaylayayım!” diye duyuruda bulundu.<br />Sancak Holding’e bağlı bir kurum olan  MT Teknoloji, Banka Yazılımlarında Lider (Türkiye’deki Bankaların %80’inin yazılımlarını üreten) kuruluş olan CORDIS birlikte böyle bir cihazı ortak ürettiklerini beyan ederek GİB’e başvurdular. GİB cihazı test etti. Onaylayarak web sitesindeki ‘Onaylanan Cihazlar’ listesine<strong> ilk onaylı cihaz</strong> olarak koydu. Bir Türk yazılım şirketi olan CORDIS, aynı zamanda Visa ve Master kartlara yazılım yapma yetkisine sahip dünyadaki 3 yazılım kurumundan biri olma özelliğini de taşıyordu.<br />Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kendince bir program çerçevesinde bu cihaza geçişi planladı. Öncelik Mobil EFT/POS cihazlarına verildi. Önce, 1 Ekim 2013 Mobil EFT/POS geçişi için son gün oldu. <strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Önemli:</span> <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Şu anda, toptancılar dışında, Mobil POS kullanan esnaf, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren eski POS cihazından yaptığı her işlem için cezaya giriyor. </span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>(İşlem sırasında yakalanmak şart değil. Maliye bu işlemleri, Bankalardan istediği POS Sliplerinin altındaki parametrelerden belirliyor.)<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> (*** Sayfanın en altına bakınız!)</span><span style=”color: #008000;” data-mce-style=”color: #008000;”><strong><br /></strong></span></span><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru6: Cihazlar Sadece belli bir bankada açılan Pos Hesabına mı bağlı oluyor? İstediğimiz bankada Pos hesabı açabiliyor muyuz?.</strong></span><br />Denizbank dışında Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, TEB, Finans Kalkınma Bankası grup olarak, yazılımları tamamlanan bankalar.. Şu anda bu bankaların yazılımları da VERA DELTA’ya kurulabiliyor. Diğer bankalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Ancak 31 Aralık itibarı ile tüm bankalar, piyasadaki tüm yeni nesil yazarkasalara tanımlanabiliyor olmak zorunda. Gelir İdaresi Entegrasyonlarını tamamlama işini ağırdan alan bankalar için ciddi müeyyidelere hazırlanıyor.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru7: Cihazın Fiyatı Ne kadar ve Ödeme kolaylığı var mı?</strong></span><br />VERA DELTA fiyatı KDV Dahil 1296TL<strong>  Ancak Atiktuk özel bir indirim ile Vera Delta’yı size geçici bir süre için 1050 TL (KDV DAHİL) sunuyor. </strong>Nakit ya da kredi kartı ile tek seferde ödeniyor. Banka kartlarına 9’a kadar peşin fiyatına taksit yapılabiliyor. Ayrıca bu kampanya kapsamında eski cihazları hurdaya ayırma VERA’da Çekmece hediye olarak veriliyor. Yeni açılan iş yerleri de bu kampanyadan aynı şekilde yararlanabiliyor.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru 8: VERA’yı Hangi bankaların kartı ile taksitle alabilirim.</strong></span><br />Tüm banka kartları ile 9 Taksit olarak taksitlendirilebilir.<strong><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”>Soru 9: Sim Kart zorunlu mu Hangi operatörlerden</span></strong><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”> almalıyız.<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Sim Kart zorunlu değil. Hatta bir banka yazılımı yükletmeniz de zorunlu değil. Cihazı mobil kullanmayacak iseniz, yani cihazı elinize alarak ofis dışında tahsilat yapmayacak iseniz, cihazınızda internet bağlantısı olması yeterli. Yukarıda belirttiğimiz gibi tahsilatta kredi kartı kabul etmeyecekseniz herhangi bir banka yazılımı yükleme zorunluluğunuz da yok. Yani bu cihazı sim kartsız ve bir bankaya bağlı olmadan da kullanabilirsiniz. Biz buna Yeni Nesil Sabit Pos diyoruz.<br /></span></span><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Sabit fakat kredi kartı tahsilatı yapacak iseniz herhangi bir bankanın yazılımını yüklemek zorundasınız.<br />Tek bir banka yazılımı yükleyerek tüm bankaların kredi kartlarından tahsilat yapabilirsiniz. Ancak taksitlendirmeyi yüklediğiniz banka kart serisinden yapabilirsiniz. Örneğin cihazınıza, Bonus kart kullanan bir banka yazılımı yükletmiş iseniz, diğer bankaların bonus kartlarına da taksit yapabilirsiniz. </span></span><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Özetle Yeni Nesil Yazarkasaların ‘olmazsa olmazı’ iletişim protokolü. Yani bu cihazlar bankalarla olmasa bile mutlaka Gelir İdaresi ile ‘canlı’ haberleşmek zorunda.<br />Cihaz sabit olarak kullanılacak ise, simkart (M2M kart) yüklemeden de  (Bankalı ya da Bankasız) kurulup çalıştırılabiliyor.</span> <span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Ancak bu durumda bir internet bağlantınız olmak zorunda.</span><br /></span><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Yani bu durumda Turkcell ya da benzeri operatörlerle M2M kart sözleşmesi yapmanıza gerek kalmıyor. </span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Önemli:</strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Cihaz mobil olarak kullanılacak ise  içine bu haberleşmeyi sağlayacak bir Sim Kartı takılması gerekiyor.<br />Bu sim kart hangi operatörden alınırsa alınsın sahipliği cihazın sahibinin yani Mükellefin üzerine olmalı. Gelir İdaresi’nin zorunlu kurallarından birisi de bu sahiplik. Bu nedenle Cihazınızı alırken sim kartını belirli bir süre promosyon olarak verenlerin bir süre sonra karşılıklı cezai müeyyidelerle bunu size devretmek zorunda kalacaklarını ya da, ceza yiyerek  yeni sim kart almak zorunda kalacağınızı aklınızdan çıkartmayın.</span></span></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>DİKKAT!</strong></span> tam da bu noktada “iletişim için ekstra bedel almıyoruz” söylemlerine dikkat edin. Cihazınız işyerinizin dışında kullanılacak ise mutlaka haberleşmek için bir GSM kartına ihtiyacı var. Ancak sabit olarak kullanılacak ise cihaz iletişim işlemini internet bağlantısı üzerinden de gerçekleştirebiliyor. İnternet bağlantınız üzerinden iletişim  işlemi yapan cihaz için zaten ilave bir bedel ödemeniz söz konusu olamaz ;)Cihaz Mobil kullanılacak ise; yani masalara ya da kapı dışına çıkartılacak ise bir ‘M2M’ kartı ile <em>(özel data aktarımı yapabilen sim kartlar)</em> kullanılmak zorunda. VERA Delta Turkcell, Vodafone ve Avea-Telekom ile uyumlu. İştetmeniz kurulumdan önce test ediliyor. Genelde bütün operatörler aynı güçle olmakla birlikte işletmenizde hangisi daha güçlü ise o operatörün kartı ile kurulum yapılıyor.Yeni Nesil Yazar Kasa Cihazları sabit bir IP’ye sahip. Onları yeni nesil yapan en temel özelliklerden biri de bu zaten. Her cihazın telefon numarasına benzeyen özel bir numarası var. Bu numaralar üzerinden cihaz banka ve merkez sunucularla iki yönlü veri alışverişinde bulunuyor.Bunun yanında yazarkasaPOS’u sabit olarak kullanacak olan mükelleflerin mekanlarında, ADSL hattı var ise Turkcell vb. sim kartı takmak zorunda değiller. Cihaz ADSL üzerinden de tüm protokolleri aynı şekilde yürütebiliyor. Cihazı ayarları yapılırken hem Türkcell vb. Sim kartı ile hem da ADSL ile haberleşecek şekilde kurulabiliyor. Yani sabit olarak alsanız dahi cihazınızı mekan içerisinde Mobil olarak da kullanabiliyorsunuz.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>Soru 10:</strong>-<strong>Neden önce sadece VERA DELTA?</strong></span><br />2014 itibariyle başka markalar da GİB onayı aldı. Ancak başlangıçta pazarda aktif olarak sadece VERA DELTA olmasının nedeni bu yeni cihazı GİB tarafından istenilen özellikleri taşır halde sadece MT Teknoloji’nin üretebilmiş olması yanında binlerce cihazın Türkiye sathında binlerce mükellefin iş yerine kurulmuş ve kullanılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Halen Yeni Nesil Yazar Kasa kullananların %90’ı VERA’yı tercih etmiş durumda. GİB, Onay alan cihazları internet sitesinde yayınlıyor. <strong><a href=”http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/yeninesilOKC.pdf” data-mce-href=”http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/yeninesilOKC.pdf”>Bakınız>></a></strong>Vera Delta;  Her ikisi de % 100 Yerli sermaye ile kurulmuş olan MT Teknoloji ve CORDIS NETWORK işbirliği ile hazırlandı.*EFT/POS : EFT (Elektronik File Transfer: Elektronik dosya transferi) POS: (Point of sale- ödeme noktası). Bankacılıkta bu iki terim bir arada “Kredi Kartı çekimi” ile yapılan satışları ifade ediyor.(**) VERA Gelir İdaresince ilk onaylanan ve Banka yazılımı aktif olarak kullanılabilen Dünyadaki ilk cihazdır.Yapılan bazı yanıltıcı reklam ve tanıtımlar hakkında Gelir idaresi Başkanlığı resmi sitesinde bir uyarı yayınlamıştır. <strong><a href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1119&tx_ttnews[backPid]=1118&tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[tt_news]=2258&cHash=f354cc1d96″ data-mce-href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1119&tx_ttnews[backPid]=1118&tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[tt_news]=2258&cHash=f354cc1d96″>Okumak için>></a></strong><span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>DİKKAT!</strong></span><br />Yeni nesil OKC’lerde mutlaka servis tarafından önerilen, özel üretilmiş ve bilgileri silinmeden muhafaza edebilen Rulo’lar kullanılmalıdır. Bu konuya ilişkin GİB Resmi sitesindeki açıklama aşağıdaki gibidir.<span style=”color: #993300;” data-mce-style=”color: #993300;”><strong>SORU :</strong> </span>Usulüne uygun kağıt rulo kullanmamaktan dolayı müşterilerine silik ve okunaksız ödeme kaydedici cihaz fişi veren mükellefler hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır?</p><li>Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 52 Seri No’lu Genel Tebliğin 5’inci bölümünde, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt ruloların taşıması gereken özellikler açıklanmıştır. Bu nedenle termal yazıcılı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin 52 Seri No’lu Genel Tebliğde sayılan şartları taşıması zorunlu olup bu özellikleri ihtiva etmeyen fişleri düzenleyen mükellefler hakkında Bakanlığımızca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymamaktan dolayı beş kat birinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.</li><br />
<p>(***)<strong>c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza</strong>VERGİ USUL KANUNU<br />Mukerrer Madde 355-c<strong>” (4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde) </strong>Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında <strong>(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009)(422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2013’den itibaren 1.200 -TL)</strong>1.000 Türk Lirası<strong>(***)…”</strong><em id=”__mceDel”><em id=”__mceDel”>Özel usulsüzlük cezası kesilir.</em></em><em id=”__mceDel”><em id=”__mceDel”><em id=”__mceDel”><em id=”__mceDel”><em id=”__mceDel”>—-<br /></em></em></em></em></em><em id=”__mceDel”>Maddenin tamamını okumak için: Link: <em><a href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028″ data-mce-href=”http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028″>http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028</a>  (bu adresteki listeden ‘Vergi Usul Kanunu’ ve ardından “Mükerrer Madde 355 -c” yi bulunuz!)</em></em>—</p></p>